+ Start a Discussion
Santosh Reddy9989Santosh Reddy9989 

how to handle the response in Lightning Component Controller ?

I am integrating Stripe Payment Gateway  in salesforce lightning bundle.
Ref : https://stripe.com/docs/stripe.js
How to write "stripeResponseHandler" function in  Lightning controller.js

/*LightningController.js*/

({
   
   Stripetoken2: function(component,event,helper)
    {
        Stripe.setPublishableKey('pk_test_n1KbUbq0OQhNYgxhVFv71bMN');
       
        var cardNumber = component.find("number").get("v.value");
        var cardcvv = component.find("cvv").get("v.value");
        var cardexp_month = component.find("expiry-month").get("v.value");
        var cardexp_year = component.find("expiry-year").get("v.value");

        Stripe.card.createToken({
                                      number: cardNumber,
                                      cvc: cardcvv,
                                      exp_month: cardexp_month,
                                      exp_year: cardexp_year
                                   }, stripeResponseHandler​​);  
    },
})


Can any one help, how to write code for stripeResponseHandler function in controller.js
I tried below code but not working.

 var stripeResponseHandler = function(status, response) 
                                    {
                                     if (response.error) 
                                    { 
                                         alert(response.error.message);
                                        
                                     }
                                     else
                                     {
                                         alert(response.id);
                                         
                                     }  
                                    };